Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DANĚK, P. (2019): Rozvoj proti rozvoji: environmentální hnutí v Indii. Geografické rozhledy, 28(5), 12–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Environmentální hnutí v Indii: podoby lidového protestu

Abstrakt: Ekonomický růst v Indii vyvolává zvýšený tlak na využití přírodních zdrojů a ohrožuje ekosystémy, na nichž jsou závislí místní obyvatelé. Cílem příspěvku je představit cíle a metody environmentálních hnutí, které se staví proti tomuto destruktivnímu rozvoji. Příklady jsou čerpány ze zkušeností hnutí Čipko, Baliápálského hnutí, Narmada bačáo andolan a především hnutí za záchranu pohoří Nájamgiri a kmene Dongria Kondh.

Klíčová slova: environmentální hnutí, rozvoj, protest, ekosystémoví lidé, aktivismus, Nájamgiri

Abstract (EN): Development against development: environmental movements in India. Economic growth in India puts an increased pressure on exploitation of natural resources. It also endangers ecosystems on which local communities depend. The objective of the paper is to introduce and to discuss aims and methods of environmental movements struggling against such destructive development. The examples are drawn from experiences of the Chipko, Baliapal and Narmada Bachao Andolan movements, and – in the first place – from the movement fighting for sustaining the Niyamgiri Hills and survival of its Dongria Kondh tribe.

Keywords (EN): environmental movements, development, protest, ecosystem people, activism, Niyamgiri