Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DANĚK, P. (2019): Rozvoj proti rozvoji: environmentální hnutí v Indii. Geografické rozhledy, 28(5), 12–15.

Přílohy: