Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANÁČ, J. (2019): Od přírody k sítím: mobilizace vody v období socialismu. Geografické rozhledy, 28(5), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Modernistické snahy o racionální využívání přírody se ve 20. století protnuly s představami o vědeckém řízení společnosti. Tento článek představuje vznik a kritické otázky spojené se Státním vodohospodářským plánem, sestaveným v 50. letech v Československu a směřující o proměnu vodstva v centrálně řízený infrastrukturní systém.

Klíčová slova: vodní hospodářství, přírodní zdroje, Československo, přeměna přírody

Abstract (EN): From nature to networks: Water resource mobilization in the socialist era. During the twentieth century, modernist efforts at rational utilization of nature coupled with visions of scientific management of society. This paper presents the emergence of and critical issues connected with State Water-Management Plan, developed in the 1950s in Czechoslovakia, aiming to transform water on the Czech territory into a centrally managed infrastructural system.

Keywords (EN): water management, natural resources, Czechoslovakia, nature transformation