Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FIALOVÁ, D. (2019): Vltava ve službách člověka. Geografické rozhledy, 28(5), 20–21.

Přílohy: