Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VRHEL, M., JELEN, J. (2019): Nakládání s odpady jako atraktivní téma terénní výuky. Geografické rozhledy, 28(5), 26–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Pracovní list Nakládání s odpady v Česku

Abstrakt: Příspěvek seznámí čtenáře s konceptem terénní výuky i jejím současném pojetí na českých školách. Dále představí na tématu nakládání s odpady možnosti uchopení terénní výuky na konkrétní základní škole a v závěru shrne terénní cvičení, které probíhalo v rámci letošního celostátního kola Zeměpisné olympiády, včetně vyhlášení jejích výsledků a vítězů.

Klíčová slova: terénní výuka, Den Země, odpady, skládka, Zeměpisná olympiáda Česko

Abstract (EN): Waste management as an attractive theme for fieldwork teaching. The paper introduces to the reader the concept of fieldwork teaching and its current rendition at Czech schools. Furthermore, it will introduce the possibilities of field teaching at a particular elementary school on the topic of waste management. It concludes by summarizing the field exercise that took place at this year's national round of the Geographical Olympiad, including the announcement of its results and winners.

Keywords (EN): fieldwork, Earth Day, waste, dump, Geographical Olympiad Czechia