Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPP, J., ČUBR, V. (2019): Parky nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 28(5), 34–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Infografika Strom ve městě
Video Plzeň – město, které se zelená

Abstrakt: Příspěvek se zabývá plánováním městské zeleně v souladu s environmentálními trendy vývoje měst. V příspěvku demonstrujeme, že městská zeleň přináší řadu benefitů a péče o ni se vyplatí také z ekonomického pohledu. Vyvíjí se nové technologie, jak posílit modro-zelenou infrastrukturu měst, například pomocí vegetačních zelených střech, pro vodu propustných povrchů parkovišť nebo umělých substrátů pro ozelenění tramvajových kolejišť.

Klíčová slova: městská zeleň, modro-zelená infrastruktura, ekosystémové služby, plánování měst, udržitelná města

Abstract (EN): Parks or parking lots? Greenery planning for a sustainable city. This paper is concentrated on the planning of urban green space in accordance with environmental trends of urban development. We demonstrate that the urban greenery is highly beneficial and thus from an economic point of view it is effective to take care of it. It describes new technologies to strengthen the blue-green infrastructure of cities, for example by green roofs, water permeable parking surfaces or artificial substrates for the greening of the tram tracks.

Keywords (EN): urban greenery, blue-green infrastructure, ecosystem services, urban planning, sustainable cities