Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOPP, J., ČUBR, V. (2019): Parky nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 28(5), 34–37.

Přílohy: