Stažení článku

DANĚK, P., JEHLIČKA, P., VÁVRA, J. (2019): Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti. Geografické rozhledy, 28(5), 38–41.