Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ENGEL, Z. (2014): Vznik ledovcového ledu. Geografické rozhledy, 23(3), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Akumulace sněhu a ledových krystalů na povrchu ledovce je prvním krokem ke vzniku ledovcového ledu. Čerstvé sněhové vl očky se zaoblují a zvětšují, sněhová pokrývka sesedá a postupně vzniká starý sníh –firn. K přeměně firnu v ledovcový led dochází deformací sněhových krystalů, které při hustotě okolo 830kg/m3 uzavírají zbývající mezilehlý prostor a vytlačují vzduch do izolovaných bublin.

Klíčová slova: akumulace sněhu a ledu, metamorfóza sněhu, firn, ledovcový led

Abstract (EN): The Formation of Glacier Ice. Accumulation of snow and ice crystals on a glacier is the first step in the formation of glacier ice. Fresh snow crystals are transformed into firn by rounding, growing and settling of particles due to the pressure of the overlying snow. The transition between firn and glacier ice occurs at a density of about 830 kg/m3 when air pockets between grains become closed off as a result of the internal deformation of crystals.

Keywords (EN): snow and ice accumulation, transformation of snow, firn, glacier ice