Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(5), 42.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, 21. ročník Zeměpisné olympiády, Environmental Justice Atlas, Toulcův dvůr, Zmírňování povodňových rizik jako společenské praxe

Keywords (EN): Geographical Olympiad Czechia, Environmental Justice Atlas