Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Využívání, nebo zneužívání Země? Geografické rozhledy, 28(5), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: ropa, ropné písky, Athabasca, ropná plošina, Severní moře, hnědé uhlí, povrchový důl, North Antelope Rochele, diamanty, Mirnyj, zábor zemědělské půdy, komerční suburbanizace, znehodnocování půdy, kontaminace půdy, eroze

Keywords (EN): oil, oil sands, Athabasca, oil platform, North Sea, brown coal, open pit mine, North Antelope Rochele, diamonds, Mirny, occupation of agricultural land, commercial suburbanization, land degradation, soil contamination, erosion