Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Země jako skládka. Geografické rozhledy, 28(5), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: znečištění, životní prostředí, skládka, odpadky, Lagos, Malagrotta, Řím, znečištěná řeka, kontaminovaná voda, řeka Citarum, toxický odpad, kožedělný průmysl, Hazaribagh, ropa, řeka Niger, kontaminace půdy, znečištěné moře, plastový odpad

Keywords (EN): pollution, environment, landfill, rubbish, Lagos, Malagrotta, Rome, polluted river, contaminated water, Citarum river, toxic waste, leather industry, Hazaribagh, oil, Niger river, soil contamination, polluted sea, plastic waste