Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JURAČKA, P. J. (2019): Kulturní a jiné šoky z indonéské expedice. Geografické rozhledy, 28(5), 10–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Článek v „pozitivní“ verzi (s bílým pozadím) pro snazší tisk

Abstrakt: Na začátku roku 2019 se fotograf a hydrobiolog Petr Jan Juračka vydal do Indonésie s cílem fotit a filmovat primárně podmořský svět, především pak želvy, a pomoci tak Haně Svobodové, své spolužačce z dob studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, která se ochraně mořských želv v Indonésii věnuje, s osvětou tohoto tématu. Následující odstavce představují Petrovy autentické postřehy z jeho indonéské cesty. Tento text navazuje a doplňuje článek LHOTA, S., SVOBODOVÁ, H., JURAČKA, P. J. (2019): Indonéská příroda – jedinečná a ohrožená. Geografické rozhledy, 28(5), 4–9.

Klíčová slova: Indonésie, životní prostředí, biodiverzita, deštný prales, odlesňování, ekosystém, palma olejná, lesní požáry, mořské želvy, ochrana životního prostředí, Borneo, Berau

Abstract (EN): In January 2019, Petr Jan Juračka, photographer and hydrobiologist, went to Indonesia to shoot and film the underwater world, especially turtles. The goal was to help Hana Svobodová, his classmate from the Faculty of Science at Charles University, with raising awareness of the topic of protecting sea turtles. The following paragraphs represent Petr's authentic insights from his Indonesian journey. This text follows and supplements the article LHOTA, S., SVOBODOVÁ, H., JURAČKA, P. J. (2019): Indonéská příroda – jedinečná a ohrožená. Geografické rozhledy, 28(5), 4–9.

Keywords (EN): Indonesia, environment, biodiversity, rainforest, deforestation, ecosystem, palm oil, forest fires, sea turtles, environmental protection, Borneo, Berau