Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JURAČKA, P. J. (2019): Kulturní a jiné šoky z indonéské expedice. Geografické rozhledy, 28(5), 10–11.

Přílohy:

Článek v „pozitivní“ verzi (s bílým pozadím) pro snazší tisk