Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JURAČKA, P. J. (2019): Kulturní a jiné šoky z indonéské expedice. Geografické rozhledy, 28(5), 10–11.

Přílohy: