Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RATAJ, M. (2019): Venezuela v revoluci. Geografické rozhledy, 29(1), 6–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice chávistického režimu ve Venezuele. Vysvětluje předpoklady jeho vzniku, proces tzv. bolívarovské revoluce a principy vládnutí prezidenta Cháveze, a to jak z politického, tak sociálního a ekonomického hlediska. Analyzuje postupný propad země do hlubokých problémů a přechod od demokracie k autoritářství. Současnou humanitární krizi zasazuje do kontextu vnitřní venezuelské politiky i širších mezinárodních souvislostí.

Klíčová slova: Venezuela, humanitární krize, Hugo Chávez, bolívarovská revoluce, těžba ropy, Nicolás Maduro

Abstract (EN): Revolutionary Venezuela. This article focuses on the Chavista regime in Venezuela. It explains preconditions of its formation, the process of the so-called Bolivarian Revolution and principles of president Chávez’s governance from the political, as well as from the social and economic point of view. It analyzes the gradual fall of this country into deep problems and the transition from democracy to authoritarianism. It sets the contemporary humanitarian crisis into the context of the Venezuelan internal policy and broader international connections.

Keywords (EN): Venezuela, humanitarian crisis, Hugo Chávez, Bolivarian Revolution, oil extraction, Nicolás Maduro