Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MIŠKOVSKÝ, J. (2019): Východní Lotyšsko: Neklidná hranice nebo kulturní střecha Evropy? Geografické rozhledy, 29(1), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Latgale, nejvýchodnější část Lotyšska, je po staletí prostorem kontaktu mnoha kultur, etnik a křesťanských konfesí. Latgale má v důsledku toho svébytnou identitu založenou na jazykových odlišnostech, etnické skladbě a struktuře hospodářství. Velká část jeho obyvatel inklinuje k užším vazbám na Rusko, což představuje potenciální hrozbu pro politickou integritu Lotyšska.

Klíčová slova: Lotyšsko, Latgale, regionální identita, mezinárodní vztahy, hranice

Abstract (EN): Eastern Latvia: Disturbed border, or a cultural heart of Europe? Latgale, the easternmost part of Latvia, has been a space of contact of many cultures, ethnic groups and Christian religions for centuries. As a result, a peculiar identity based on language differences, ethnic and economic structure can be observed in Latgale. A significant part of inhabitants tends to a closer affiliation with Russia, which means potential threat for a political integrity of Latvia.

Keywords (EN): Latvia, Latgale, regional identity, international relations, border