Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FŇUKAL, M. (2019): I hlavní města se (někdy) mění. Geografické rozhledy, 29(1), 14–17.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek se zabývá specifickým postavením hlavních měst v sídelním systému, zachycuje hlavní přesuny hlavních měst v posledních letech a diskutuje důvody, proč ke změnám hlavních měst (občas) dochází.

Klíčová slova: hlavní město, nově vybudovaná hlavní města, přestěhování hlavního města, politika

Abstract (EN): Even capitals can change (sometimes). The article deals with the specific position of capitals in the settlements systems, describes the main recent changes of capitals and discusses the reasons why (occasionally) capitals change.

Keywords (EN): capital, capital city, purpose-built national capitals, capital city change, politics