Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FŇUKAL, M. (2019): I hlavní města se (někdy) mění. Geografické rozhledy, 29(1), 14–17.

Přílohy: