Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

SOUKUP, M. (2019): Revoluční kulturní změny v koloniální zemi. Geografické rozhledy, 29(1), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Předmětem studie je rozbor procesu rychlé, revoluční kulturní změny na příkladu Papuy-Nové Guiney. Autor na vybraných příkladech ukazuje, jak v koloniální situaci došlo k rychlé transformaci místních komunit v oblasti technologické, subsistenční a světonázorové.

Klíčová slova: kulturní změna, akulturace, Papua-Nová Guinea, kolonialismus

Abstract (EN): Revolutionary cultural changes in the colonial country. The objective of the paper is to analyze the process of rapid, revolutionary culture change. The author uses Papua New Guinea as an example of this type of cultural change. The author demonstrates on selected examples how the colonial situation shaped a rapid transformation of the local communities in terms of technology, economy, and worldview.

Keywords (EN): cultural change, acculturation, Papua New Guinea, colonialism