Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NOVOTNÁ, K. (2019): Využití mentálních map ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 29(1), 22–25.

Přílohy: