Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BRŮHA, L. (2017): Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D. Geografické rozhledy, 26(4), 18–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rozdíly v použití geometrického rozměru při popisu objektů reálného světa ovlivňují možnosti jejich analýzy, správnost takové analýzy, ale i kvalitu a atraktivitu grafické prezentace zkoumané reality. Problematika přechodu od znázorňování okolního světa v rovině, které je obvyklé v tradiční kartografii, k třírozměrnému prostoru v geografických informačních systémech (GIS) je jedním z aktuálních témat ve výzkumu i softwarovém vývoji. Článek proto objasňuje roli dimenzionality a její historický vývoj při modelování reality. Přehled jednotlivých přístupů je doplněn ukázkami jejich vizualizace a rozborem možností jejich využití v rozličných geografických analýzách. Závěr pojednává o aktuálních trendech v používání 3D modelů v GIS a nastiňuje i další vývoj v této oblasti.

Klíčová slova: prostorové modelování, dimenzionalita, 3D GIS

Abstract (EN): Spatial Data Models: From 2D to 3D. Differences in the dimensions used in spatial object models impact the possibilities available for analysis as well as the accuracy of such analysis and the quality of graphical presentation. The transition from describing spatial features in a plane, which had long been the standard within traditional cartography, towards a three-dimensional approach within geographic information systems is an important objective, both in contemporary research and software development.

Keywords (EN): spatial modelling, dimensionality, 3D GIS