Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

UXA, T. (2014): Geomorfologická činnost sněhu – co dokáže sníh? Geografické rozhledy, 23(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek podává základní přehled o geomorfologických procesech a tvarech spojených s činností sněhu v nezaledněných chladných oblastech.

Klíčová slova: sníh, periglaciální procesy a tvary, nivace

Abstract (EN): The Geomorphological Effects of Snow: What Can Snow Do? The article provides a basic overview of geomorphological processes and landforms associated with snow in non-glaciated, cold-climate regions.

Keywords (EN): snow, periglacial processes and landforms, nivation