Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ALTOVÁ, A., MALÁKOVÁ, K., SLABÁ, J. (2019): Nejvýznamnější proměny v reprodukčním chování světové populace. Geografické rozhledy, 29(1), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Lidstvo prošlo během své dlouhé historie velkým množstvím revolucí a změn – ať už v oblasti průmyslu a technologií, politiky, ekonomiky, nebo společenských norem. Tento článek představuje nejvýznamnější proměny v reprodukčním chování, které ve světové populaci kdy proběhly, a které se postupně projevily a projevují celosvětově. Konkrétně se zabývá především neolitickou revolucí, demografickou revolucí (označovaná také jako první demografický přechod), epidemiologickým přechodem, zdravotním přechodem a druhým demografickým přechodem.

Klíčová slova: Neolitická revoluce, demografická revoluce (první demografický přechod), epidemiologický přechod, zdravotní přechod, druhý demografický přechod

Abstract (EN): The most significant changes in the reproductive behavior of world population. During its long history, mankind has gone through many different revolutions – from industrial and technological revolutions to political, economic and societal changes. This article describes the most important changes in demographic reproduction, which the humankind has gone through. It covers mainly the Neolithic Revolution, the first and the second demographic transitions, epidemiological and health transitions.

Keywords (EN): Neolithic revolution, demographic revolution (first demographic transition), epidemiological transition, health transition, second demographic transition