Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KURTINOVÁ, O. (2019): Demografická revoluce. Geografické rozhledy, 29(1), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jedním z hlavních teoretických konceptů vysvětlujících změny v úrovni demografické reprodukce, které se v Evropě začaly projevovat od pol. 18. století a v některých rozvojových zemích se projevují až nyní, je koncept demografické revoluce. Demografická revoluce popisuje proces, kdy se reprodukce lidských populací mění z extenzivní na intenzivní s ohledem na proměnu společnosti z tradiční na moderní. Během několik fází demografické revoluce dochází k poklesu vysoké úrovně úmrtnosti a porodnosti na hodnoty nízké, kdy se na konci procesu lidé dožívají vyššího věku, ale rodí se jich méně, což přispívá k současnému procesu populačnímu stárnutí.

Klíčová slova: demografická revoluce, úmrtnost, porodnost, populační růst

Abstract (EN): Demographic revolution. Demographic revolution is a basic theoretical concept which describes profound changes in demographic reproduction that began in Europe in mid-18th century and that currently takes place in some developing countries. A significant reduction in mortality and fertility rates occur in the course of several stages, which means that people live longer, but less children are born. These processes contribute to the current ageing of population.

Keywords (EN): demographic revolution, mortality, fertility, population growth