Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČ, J. (2019): Čtvrtá průmyslová revoluce a trh práce v Evropské unii. Geografické rozhledy, 29(1), 34–37.

Přílohy: