Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Revoluce ve světě okolo roku 1989. Geografické rozhledy, 29(1), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: revoluce, politický převrat, pád železné opony, 1989, Solidarita, Solidarność, Polsko, Imre Nagy, Maďarsko, Nicolae Ceaușescu, Rumunsko, Enver Hodža, Albánie, masakr na náměstí Nebeského klidu, Čína, hladovka, Mongolsko

Keywords (EN): revolution, political coup, fall of the Iron Curtain, 1989, Solidarity, Solidarność, Poland, Imre Nagy, Hungary, Nicolae Ceaușescu, Romania, Enver Hoxha, Albania, Tiananmen Square protests, China, hunger strike, Mongolia