Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Revoluce, které změnily svět. Geografické rozhledy, 29(1), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: revoluce, politický převrat, revoluční hnutí, 1848, Rok revoluce, Jaro národů, Francie, 1917, velká říjnová revoluce, bolševici, Sovětský svaz, Kubánská revoluce, Fidel Castro, Che Guevara, Rok Afriky, nezávislost, Francisco Franco, António Salazar, karafiátová revoluce, Portugalsko, Viktor Janukovyč, Ukrajina, anexe Krymu Ruskem

Keywords (EN): revolution, political coup, revolutionary movement, 1848, Year of Revolution, Spring of Nations, France, 1917, Great October Revolution, Bolsheviks, Soviet Union, Cuban Revolution, Fidel Castro, Che Guevara, Year of Africa, independence, Francisco Franco, Antonio Salazar, Carnation Revolution, Portugal, Viktor Yanukovych, Ukraine, annexation of Crimea by Russia