Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JANSKÝ, B. (2019): Sucho ve světě a v Česku. Geografické rozhledy, 29(2), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Sucho je dlouhotrvající suché období v přírodním klimatickém cyklu, které se může vyskytnout kdekoli na světě. Může mít zásadní dopad na ekosystém a zemědělství v postiženém regionu. Ve spojení s chudobou a nevhodným využíváním území roste náchylnost vůči suchu. Jestliže sucho zapříčiní nedostatek vody a potravin, může výrazně ovlivnit zdraví populace, způsobit masové migrace a humanitární krize.

Klíčová slova: sucho, druhy sucha, nedostatek vody, aridita, typy pouští, sucho v Česku

Abstract (EN): Drought in the world and in Czechia Drought is a prolonged dry period in the natural climate cycle that can occur anywhere in the world. It can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region. Compounding factors, such as poverty and inappropriate land use, increase vulnerability to drought. Water and food shortages caused by drought can influence health of the population and trigger mass migrations and humanitarian crises.

Keywords (EN): drought, drought types, water shortage, aridity, desert types, drought in Czechia