Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JANSKÝ, B. (2019): Sucho ve světě a v Česku. Geografické rozhledy, 29(2), 4–7.

Přílohy: