Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MARVAL, Š., HEJDUKOVÁ, P., ROUB, R. (2019): Dostupnost pitné vody v malých obcích. Geografické rozhledy, 29(2), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je čtenářům přiblížit problematiku spojenou se zásobováním malých obcí pitnou vodou, dále definovat hlavní faktory ovlivňující dostupnost pitné vody při dodržení jakostních limitů a popsat možnosti adaptace malých obcí na klimatickou změnu z pohledu zajištění dostatečných dodávek pitné vody pro své obyvatele. V neposlední řadě je v článku představen i výzkumný projekt zabývající se tématem závislosti dostupnosti pitné vody v malých obcích na vývoj počtu obyvatel či cen pozemků v obci.

Klíčová slova: pitná voda, demografie, voda, urbanizace, udržitelný rozvoj, malá obec

Abstract (EN): Availability of drinkable water in small municipalities The aim of the article is to introduce the issue of fresh water supply in small municipalities. The paper attempts to define the main factors affecting fresh water availability (with a focus on water quality) and to describe the possibilities of adaptation to climate change in small municipalities, especially of securing enough drinkable water for the local population.

Keywords (EN): drinkable water, demography, urbanization, sustainable development, small municipality