Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Úvodník. Geografické rozhledy, 29(2), 3.

Stáhnout článek