Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠOBR, M. (2019): Výstavba vodní nádrže Rogun v Tádžikistánu. Geografické rozhledy, 29(2), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s výstavbou nejvyšší přehrady světa Rogun. Po jejím uvedení do provozu se Tádžikistán stane soběstačným ve výrobě elektrické energie, zároveň se stane jejím největším středoasijským vývozcem. Otázka zadržování vody v povodí Amudarji je velmi citlivá pro Uzbekistán a Turkmenistán, které ji využívají pro závlahy v letním období.

Klíčová slova: Rogunská přehrada, Tádžikistán, Vachš, hydroenergetika

Abstract (EN): Construction of the Rogun reservoir in Tajikistan The article aims to acquaint readers with the construction of the world's highest dam Rogun. When it is put into operation, Tajikistan will become self-sufficient in electricity generation, and, at the same time, it will become the largest Central Asian exporter of electric energy. The issue of water retention in the Amu Darye basin is very sensitive also to Uzbekistan and Turkmenistan, which use it for irrigation during the summer.

Keywords (EN): Rogun dam, Tajikistan, Vakhs River, hydropower