Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠOBR, M. (2019): Výstavba vodní nádrže Rogun v Tádžikistánu. Geografické rozhledy, 29(2), 16–19.

Přílohy: