Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠIFTOVÁ, J. (2019): Suchej únor aneb sucho lečí. Geografické rozhledy, 29(2), 20–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je představit stále populárnější akci „Suchej únor“ a zdůraznit její roli jak z hlediska sociálně-epidemiologické komparace s ostatními zeměmi, tak individuálního zdraví každého zúčastněného. Suchej únor představuje kampaň podporující ženy a muže v tom, aby si alespoň v průběhu nejkratšího měsíce v roce vyzkoušeli, jaké je to žít bez alkoholu. V roce 2019 se tato akce konala již po sedmé. Obdobné kampaně jsou velmi populární také v dalších zemích. Původ této tradice bychom nalezli ve Finsku, kde byla první kampaň za suchý leden vyhlášena již v roce 1942 jakožto součást válečného úsilí. V Česku, které se stabilně drží v první desítce zemí podle spotřeby alkoholu ve světě, je takováto akce zajisté vítanou snahou v tom „normalizovat“ možnost nepít.

Klíčová slova: geografie zdraví, sociální epidemiologie, Suchej únor, spotřeba alkoholu, rizikové chování, kampaň, zdravotní riziko

Abstract (EN): Dry February: Drought heals This paper presents the campaign “Dry February” and explains its role both from the point of view of socio-epidemiological comparison with other countries, as well as that of the health of an individual. Dry February is a campaign supporting people to abstain from drinking alcohol during the shortest month of the year. In 2019, this campaign took place already for seventh time in Czechia. The origin of such campaigns can be found in Finland, where the campaign Dry January took place in 1942 for the first time as a part of the war effort. In Czechia, which is traditionally leading world rankings of alcohol consumption, such an endeavor is more than welcomed, especially since it “normalizes” the option to abstain.

Keywords (EN): geography of health, social epidemiology, Dry February, alcohol consumption, risk behavior, campaign, health risk