Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOPP, J., VOTRUBA, M. (2019): Sucho a oheň – přirozená součást života savany. Geografické rozhledy, 29(2), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Život savany je typickým příkladem biomu, v němž sucho a oheň určují přirozenou vývojovou dynamiku krajiny. Příspěvek předkládá doporučení pro didaktickou transformaci tématu ve škole. Poukazuje na možné případy miskoncepcí žáků.

Klíčová slova: savana, biom, sucho, miskoncepce, didaktická transformace

Abstract (EN): Drought and fire, a natural part of savannah Savannah’s life is a typical example of a biome where drought and fire determine the natural development dynamics of the landscape. This paper presents recommendations for the didactic transformation of the topic at school teaching. It points out possible cases of misconceptions among students.

Keywords (EN): savannah, biome, drought, misconception, didactic transformation