Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

STRAŠLIPKA, J. (2019): Mezinárodní olympiáda věd o Zemi pohledem účastníka. Geografické rozhledy, 29(2), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Autor článku se zúčastnil Mezinárodní olympiády věd o Zemi 2019, konané v jihokorejském Tegu. Cílem textu je přiblížit průběh a především jedinečnost takové události a sdělit osobní dojmy a názory, které autor během pobytu v Koreji nabyl. Součástí je i srovnání s Mezinárodní geografickou olympiádou.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, mezinárodní olympiáda, vědy o Zemi, student, Jižní Korea, mezinárodní spolupráce

Abstract (EN): Participant’s view on the International Earth Science Olympiad Author of this article took part in the International Earth Science Olympiad 2019, held in Daegu, South Korea. The aim of the text is to show the uniqueness of such event, as well as to communicate personal opinions about it. A short comparison with the International Geography Olympiad is also included.

Keywords (EN): Geographical Olympiad, international olympiad, Earth science, student, South Korea, international cooperation