Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HULÍKOVÁ, K., ARSENOVIĆ, D. (2019): Výkyvy úmrtnosti v souvislosti s vlnami veder v Evropě v posledních desetiletích. Geografické rozhledy, 29(2), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Teplotní výkyvy patří mezi vnější faktory ovlivňující intenzitu a průběh úmrtnosti. Cílem článku je analýza rozložení úmrtí během roku ve vybraných evropských státech a popis možné souvislosti výkyvů úmrtnosti a zaznamenaných vln veder v období 1993–2016. Bylo doloženo, že během části teplotních výkyvů došlo k růstu počtu zemřelých, v průměru o 6–8 %.

Klíčová slova: sezónnost úmrtnosti, vlny veder, výkyvy úmrtnosti, dekompozice časové řady

Abstract (EN): Mortality fluctuations in the relation to heat waves in recent decades across Europe Waves of temperature are one of the external factors of mortality development and intensity. The aim is to analyze the distribution of deaths during the year in selected European countries and to describe potential ties between mortality fluctuations and recorded heat waves (1993–2016). It was shown that during some of the heat waves mortality increased, on average by 6–8%.

Keywords (EN): seasonality of mortality, heat waves, mortality fluctuations, time series decomposition