Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HULÍKOVÁ, K., ARSENOVIĆ, D. (2019): Výkyvy úmrtnosti v souvislosti s vlnami veder v Evropě v posledních desetiletích. Geografické rozhledy, 29(2), 30–33.

Přílohy: