Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

GOJDA, M. (2019): Dálkový archeologický průzkum a mapování krajinného palimpsestu. Geografické rozhledy, 29(2), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Od počátku devadesátých let minulého století probíhá v pražském Archeologickém ústavu AV ČR projekt leteckého průzkumu. Jeho heuristická fáze skončila v r. 2016 a od té doby probíhá intenzivní zpracování získaných dat – v první řadě mapování pohřbených archeologických nalezišť ze šikmých leteckých snímků, a to jejich vektorizací v prostředí GIS.

Klíčová slova: dálkový archeologický průzkum, letecká archeologie, vegetační příznaky, mapování v GIS, vektorizace

Abstract (EN): Archaeological remote sensing and its potential to the detection and mapping of the landscape palimpsest Since the early 1990s a programme of aerial archaeological reconnaissance has been carried out in the Prague Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences. Its data gathering phase finished in 2016, and since then the main activity has been the data processing – principally mapping (vectorisation) of buried sites from interpreted oblique aerial photographs in the GIS environment.

Keywords (EN): archaeological remote sensing, aerial archaeology, cropmarks, GIS-based mapping, vectorisation