Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KUPKOVÁ, L., LIPSKÝ, Z., POLÁK, M. (2019): Zmizelá krajina horského zemědělství na Šumavě. Geografické rozhledy, 29(2), 38–41.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zmizelá Krajina horského zemědělství na Šumavě. Článek připravený v rámci projektu NAKI II “Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění” se zabývá změnami krajiny v oblasti zmizelého tradičního horského zemědělství v obci Prášily (Šumava). Dědictví zmizelé krajiny je prezentováno s využitím starých map využití krajiny z roku 1837 (mapy tzv. stabilního katastru) v porovnání s mapou ze současnosti a s využitím 3D fotorealistického modelu zaniklé osady Hůrka.

Klíčová slova: zmizelá krajina, Prášily, Hůrka, Šumava, staré mapy, 3D modely

Abstract (EN): Extinct landscape of mountain farming in the Bohemian Forest The article prepared within the project NAKI II “Heritage of extinct landscapes: identifi cation, reconstruction and presentation” deals with landscape change in the area of extinct traditional mountain farming in the village of Prášily (the Bohemian Forest). Heritage of lost landscape is presented using a historical land use / land cover map from 1837 (so called Stable cadastre map) in comparison with a current map and by 3D photorealistic model of the extinct village Hůrka.

Keywords (EN): extinct landscape, Prášily, Hůrka, Bohemian Forest, old maps, 3D models