Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Následky sucha ve světě. Geografické rozhledy, 29(2), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: sucho, následky sucha ve světě, změna klimatu, požáry, Sibiř, Kapské Město, nedostatek vody, hlad, znečištěná voda, environmentální migrace, konflikty o vodu, Afrika, globální problém

Keywords (EN): drought, consequences of drought in the world, climate change, fires, Siberia, Cape Town, lack of water, hunger, polluted water, environmental migration, water conflicts, Africa, global problem