Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

TUREČEK, B. (2020): Mocenské vakuum Blízkého východu: od studené války k dnešnímu chaosu. Geografické rozhledy, 29(3), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o kořenech nestability Blízkého východu v posledních desetiletích. Za hlavní příčinu označuje rozpad bipolárního dělení světa, kdy se po rozpadu Sovětského svazu a jeho vlivu nepodařilo na Blízkém východě vzniklé mocenské vakuum nahradit novým geopolitickým systémem. Namísto kýžené svobody a stability řada zemí upadla do rozvratu, což vedlo k nástupu sil, které Západ považuje za nežádoucí – tedy zejména globálního džihádistického hnutí ztělesněného al-Káidou či Islámském státem, ale také k posílení regionální role Íránu.

Klíčová slova: Blízký východ, studená válka, konflikty, Spojené státy, Sovětský svaz, Rusko, Írán, islám

Abstract (EN): Middle East power vacuum: From the Cold War to today's chaos. The paper analyzes the roots of instability in the Middle East in the recent decades. The author argues that the main reason is the “geopolitical power-vacuum” after the collapse of the USSR and of the Soviet influence in the region. Despite many hopes that freedom and democracy would spread in the Middle East, the actors who have been on rise are global Jihadist movements (such as al-Qaida and ISIS) and the Islamic Republic of Iran – both to the detriment of the Western powers´ interests and goals.

Keywords (EN): Middle East, cold war, conflicts, United States, Soviet Union, Russia, Iran, Islam