Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ČERNÝ, K. (2020): Nad propastí: ke kořenům blízkovýchodní nestability. Geografické rozhledy, 29(3), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá strukturálními příčinami politické nestability na Blízkém východě. Její kořeny přitom spatřuje ve vysoce nerovnoměrném charakteru blízkovýchodního procesu modernizace, kde dochází ke vzájemné kolizi: (1) pomalých změn na úrovni politických režimů, (2) silně fluktuujícího a spíše pomalého vývoje hospodářství, (3) velmi rychlých demografických a sociálních proměn. Článek pak ukazuje, jak tato nerovnoměrnost a neprovázanost generuje politickou nestabilitu ústící do tzv. Arabského jara.

Klíčová slova: Blízký východ, Arabské jaro, nerovnoměrná modernizace, demografická tranzice, urbanizace

Abstract (EN): Nearing the abyss: Towards the root causes of the political instability in the Middle East The paper deals with structural roots of political instability in the Middle East. The roots of the instability are seen in highly uneven character of the Middle Eastern modernization process: (1) rigid political regimes, (2) rather slow and unstable economic development, and (3) rapid social and demographic changes. The uneven modernization pattern is documented by empirical macro-indicators and is compared with the modernization process in other postcolonial macroregions.

Keywords (EN): Middle East, Arab Spring, uneven modernization, demographic transition, urbanization