Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

SOMMER, F. (2020): Irácký Kurdistán – věčná touha po samostatném státu. Geografické rozhledy, 29(3), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Irácký Kurdistán představuje region, který je schopný samostatně operovat v mezinárodních vztazích. Tento článek vyhodnocuje jeho geopolitické postavení na základě širší analýzy vztahů s regionálními a globálními aktéry působícími v regionu. Za regionální aktéry jsou považovány Irák, Turecko, Írán a Sýrie, neboť na jejich území žije výrazná kurdská menšina a mohou tak mít vliv na možné ustavení iráckého Kurdistánu. Globálními aktéry jsou Spojené státy americké a Rusko. Článek se snaží přiblížit formování iráckého Kurdistánu po významných událostech v průběhu posledních tří desetiletí. Mezi ně patří také příchod Islámského státu do regionu v červnu 2014 či kurdské referendum o nezávislosti v září 2017.

Klíčová slova: Irácký Kurdistán, Kurdové, Irák, Turecko, Spojené státy, Rusko, referendum, Islámský stát

Abstract (EN): Iraqi Kurdistan: Eternal desire for an independent state. Iraqi Kurdistan represents a region that can operate independently in international relations. The article is trying to bring a closer view of the geopolitical position of Iraqi Kurdistan after major events over the last three decades. These include the arrival of the Islamic State in the region in June 2014 or the Kurdish independence referendum in September 2017.

Keywords (EN): Iraqi Kurdistan, Kurds, Iraq, Turkey, United States, Russia, referendum, Islamic state