Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KAFKOVÁ, M. (2020): Život obyvatel Korejského poloostrova jako téma pro oborové čtení. Geografické rozhledy, 29(3), 20–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek se zabývá oborovým čtením ve výuce zeměpisu. Navazuje tak na předchozí příspěvky v Geografických rozhledech obdobného zaměření. Cílem tohoto příspěvku je prostřednictvím popisu a reflexe výuky zacílené na téma života obyvatel Korejského poloostrova poukázat na přínosy oborového čtení a současně zohlednit získané zkušenosti s oborovým čtením a napomoci tak k jeho systematičtější implementaci do výuky zeměpisu.

Klíčová slova: regionální zeměpis, oborové čtení, model učení EUR, Korea

Abstract (EN): Life of the inhabitants of the Korean Peninsula as a topic for disciplinary literacy. The article focuses on the disciplinary literacy in geographic education and it continues in the discourse of some previous articles in Geografické rozhledy. The article presents a concrete lesson (lesson plan and teacher´s reflection) on the topic of life of people in the Korean peninsula. By doing so, the article aims at offering materials and ideas for teachers and it promotes systematic approach to disciplinary literacy in geographic education.

Keywords (EN): regional geography, disciplinary literacy, constructivist teaching methods, Korea