Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KAFKOVÁ, M. (2020): Život obyvatel Korejského poloostrova jako téma pro oborové čtení. Geografické rozhledy, 29(3), 20–23.

Přílohy: