Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DANĚK, P. (2020): Orientalismus – západní formování vzdálených regionů. Geografické rozhledy, 29(3), 24–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Text představuje orientalismus jako diskurz založený na spojení geografické imaginace a moci. Vychází ze západních představ o životě na Blízkém východě, který je zobrazován jako nevyspělý a je stavěn do kontrastu k vyspělému Západu. Orientalistické stereotypy ovlivňují naše představy o postkoloniálních společnostech a legitimizují západní intervence do nezápadních oblastí, včetně těch vojenských.

Klíčová slova: orientalismus, diskurz, spojení vědění a moci, imaginativní geografie, postkolonialismus

Abstract (EN): Orientalism: Western construction of distant regions. The short text introduces orientalism as a discourse based on interlocking of geographical imagination and power. It originates from Western imaginations of the Middle East, which is represented as immature and set against the mature West. Orientalist stereotypes continue to influence our imagination of postcolonial societies and legitimise Western interventions in non-Western regions, including military operations.

Keywords (EN): Orientalism, discourse, power/knowledge, imaginative geographies, postcolonialism