Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DANĚK, P. (2020): Orientalismus – západní formování vzdálených regionů. Geografické rozhledy, 29(3), 24–25.

Přílohy: