Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2020): Turismus na Blízkém východě: skvosty nebo hrozby? Geografické rozhledy, 29(3), 26–29.

Přílohy: