Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BOHÁČ, A. (2020): Hořký osud iráckých památek v posledním čtvrtstoletí. Geografické rozhledy, 29(3), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Aplikace do výuky – návrhy odpovědí

Abstrakt: Irák je v posledním čtvrtstoletí dějištěm mnoha lokálních i mezinárodních konfliktů. Tyto střety měly dopad na kulturní památky (mnohé z nich jsou uvedeny na Seznamu světového dědictví UNESCO). Dřívější negativní události byly překonány aktivitami tzv. Islámského státu, který ovládal jednu třetinu iráckého území včetně tamních památek. Strategie Islámského státu zahrnovala ničení památek i jejich pašování.

Klíčová slova: Irák, Islámský stát, Seznam světového dědictví UNESCO, ničení

Abstract (EN): Bitter fate of Iraqi heritage in the last quarter century. Iraq has been a place of many local and international conflicts in the last quarter century. These conflicts had an impact on cultural sites (many of them listed among UNESCO World Heritage Sites). Earlier negative events were overcome by the activities of the Islamic State which controlled one third of the Iraqi territory and managed the monuments. The Islamic State’s strategy included destruction of the monuments as well as their smuggling abroad.

Keywords (EN): Iraq, Islamic State, UNESCO World Heritage Sites, destruction